Ταξινόμηση
Close Sorting
Μοιραστείτε το
Close Filters
Κατάλογος ακινήτων
Πληροφορίες
Εκδόσεις

Ασφάλεια ακινήτου

Ασφάλεια ακινήτου
 
01/07/2016

Το ακίνητό σας, σπίτι ή επαγγελματικό, αποτελεί για εσάς ένα σημαντικότατο περιουσιακό στοιχείο. Για τη διατήρησή του χρειάζεται η προσωπική σας φροντίδα αλλά και η ασφάλεια ακινήτου μιας σοβαρής ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία θα καλύπτει ζημιές από αναπάντεχα γεγονότα όπως η φωτιά, ο σεισμός, η πλημμύρα, η κλοπή κλπ

Secure Home

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας των  Lloyd's φιλοδοξούν να καλύψουν όλη την γκάμα των επιλογών του πελάτη, με γνώμονα την εξαιρετική αναλογία μεταξύ των ασφαλίστρων και των καλυπτομένων κινδύνων.

Καλύψεις ουσιαστικές, που θα κάνουν τον ασφαλιζόμενο να νοιώθει εξασφαλισμένη την περιουσία του από απρόβλεπτους κινδύνους, σε ανταγωνιστικότατη τιμή.

Όροι καλύψεων απλουστευμένοι και με αναφορά στο ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ και ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ, αποσαφηνίζουν απόλυτα το εύρος και την έννοια του κάθε ασφαλιζομένου κινδύνου.

Ο ενδιαφερόμενος, έχει να επιλέξει με δική του ευθύνη το πρόγραμμα που επιθυμεί-κάθε πακέτο αναλύεται παρακάτω-ξεκινώντας από τις πλέον απλές καλύψεις μέχρι τις πλέον εμπλουτισμένες.

Συμπληρωματικά, σας παρέχουμε τη δυνατότητα για κάλυψη ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ όπως:

  • Απώλεια Ενοικίου
  • Αστική Ευθύνη Διαχειριστών
  • Αστική Ευθύνη Οικογένειας
  • Προσωπικό Ατύχημα Οικογένειας

New Home Mortgage Products

Τα νέα πακέτα ενυπόθηκων  των Lloyd's, έχουν δημιουργηθεί ειδικά για ασφάλιση ενυπόθηκων κατοικιών και οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι έχουν μελετηθεί ώστε να καλύπτουν τις μέχρι τώρα απαιτήσεις όλων των Τραπεζών. Τα Ασφάλιστρα είναι από τα Ανταγωνιστικότερα της Αγοράς.

  • Secure Home E : Αφορά στο ΑΠΛΟ πακέτο με κάλυψη των βασικών κινδύνων πυρός και σεισμού.
  • Secure Home E Basic : Αφορά την κάλυψη επιπλέον κινδύνων όπως ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ και ΕΚΡΗΞΕΙΣ.
  • Secure Home E Plus : Πακέτο εμπλουτισμένο με επιπλέον συμπληρωματικούς κινδύνους, προσφέρει συνδυασμό ουσιαστικών καλύψεων καθώς και πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες.

Secure business

Τα προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικών ακινήτων των Lloyd’s που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καταστημάτων, αποθηκών και μικρών εργαστηρίων.

Διατηρείται η ίδια φιλοσοφία με το SECURE HOME όσον αφορά στη γκάμα επιλογών του πελάτη, ο οποίος έχει να επιλέξει με δική του ευθύνη το πρόγραμμα που επιθυμεί – κάθε πακέτο αναλύεται στη συνέχεια.

Όροι καλύψεων απλουστευμένοι και με αναφορά στο ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ και ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ, αποσαφηνίζουν απόλυτα το εύρος και την έννοια του κάθε ασφαλιζομένου κινδύνου.

Συμπληρωματικά, σας παρέχουμε τη δυνατότητα για κάλυψη ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ όπως:

  • Κάλυψη Χρημάτων
  • Γενική Αστική Ευθύνη
  • Οικονομική Ενίσχυση

Secure Business Απλό

Είναι το πακέτο με τις βασικότερες καλύψεις για επιχειρήσεις και καλύπτει πλήθος 4 (τεσσάρων) κινδύνων. Η τιμολόγηση γίνεται βάσει αξιολόγησης δραστηριότητας – ισχύει σχετική λίστα.

Τα Γραφεία και τα Ιατρεία απολαμβάνουν Ευεργετική Τιμολόγηση. Προαιρετικά λειτουργούν και οι κίνδυνοι κλοπής και σεισμού. Η τιμολόγηση και η απαλλαγή της κλοπής, γίνεται επίσης βάσει αξιολόγησης δραστηριότητας.

Secure Business Πλήρες

Πακέτο πλήρες, που προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Καλύπτει πλήθος 19 (δεκαεννέα) κινδύνων. Η τιμολόγηση γίνεται βάσει αξιολόγησης δραστηριότητας – ισχύει σχετική λίστα.

Τα Γραφεία και τα Ιατρεία απολαμβάνουν Ευεργετική Τιμολόγηση. Προαιρετικά λειτουργούν και οι κίνδυνοι κλοπής και σεισμού. Η τιμολόγηση και η απαλλαγή της κλοπής, γίνεται επίσης βάσει αξιολόγησης δραστηριότητας.

Secure Hotel

Πακέτο πλήρες το οποίο απευθύνεται σε Ξενοδοχεία, Πανσιόν, Ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι € 1.000.000, η κατασκευή των οποίων θα είναι ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ.

Φίλτρα