Ταξινόμηση
Close Sorting
Μοιραστείτε το
Close Filters
Κατάλογος ακινήτων
Πληροφορίες
Εκδόσεις

Συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων

Συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων
 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο αποτελεί μία  αποδοτική και ασφαλή επένδυση, η οποία με τα σημερινά δεδομένα έχει προσδόκιμο ζωής 20 + 7 χρόνια και είναι συμβεβλημένη με τον διαχειριστή του συστήματος. Για να διασφαλιστεί όμως η αδιάλειπτη λειτουργία και απόδοση του δεν αρκεί μόνο η σωστή αρχική του εγκατάσταση, είναι απαραίτητη και η συντήρηση του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη απόδοσή του, άρα και των κερδών σας, αποτελεί ο έλεγχος, η συντήρηση και ο καθαρισμός. Άλλωστε το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι μία εξωτερική επένδυση, εκτεθειμένη όλο τον χρόνο στις διάφορες καιρικές συνθήκες , και είναι αδύνατο να μην υποστεί κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία.

Τι παρέχει η συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων;

Συστήνεται η συντήρηση του εξοπλισμού κάθε έξι μήνες ή μία φορά τον χρόνο. Η συντήρηση περιλαμβάνει πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης,  της λειτουργίας και απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάνελ, των βάσεων στήριξης, των ινβέρτερ, των πινάκων, των καλωδιώσεων, των επαφών, των γειώσεων, των μονώσεων, των αντικεραυνικών κλπ. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε αντιστάσεις, ρεύματα, διαρροές, τάσεις κλπ.

Επιπρόσθετα οφέλη συντήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης αυξάνει την πιθανότητα της βέλτιστης λειτουργίας και την απόδοση ενός ενεργειακού συστήματος . Επίσης, ενισχύει την εμπιστοσύνη στην μακροπρόθεσμη απόδοση του καθώς επίσης και στην αύξηση των εσόδων από μια τέτοια επένδυση.

Αναλυτικότερα, τα οφέλη που παρουσιάζει ένα συμβόλαιο συντήρησης για την επένδυσή σας είναι:

 1. Μείωση ρίσκου της επένδυσης και διασφάλιση βιωσιμότητας
 2. Ελαχιστοποίηση βλαβών και δυσλειτουργιών
 3. Προϋπόθεση για εγκυρότητα εγγύησης εξοπλισμού
 4. Προϋπόθεση για αποζημίωση από  ασφαλιστικά ιδρύματα
 5. Μεγιστοποίηση κερδών & Αύξηση διάρκειας ζωής
 6. Δυνατότητα ανάλυσης των παραγόντων κινδύνου και διασφάλιση των χρηματοοικονομικών ροών

Επιπλέον:

 1. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: Συστηματική διαδικασία του σχεδιασμού, λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης περιουσιακών στοιχείων , με ελάχιστο ρίσκο και παρέχοντας υπηρεσίες στα  αναμενόμενα επίπεδα ποιότητας κατά τη διάρκεια των κύκλων ζωής των στοιχείων αυτών.Ειδικός σχεδιασμός στα περιουσιακά σας στοιχεία : Αξιολογείται με βάση βασικές διαφοροποιήσεις που ελαχιστοποιούν τις άσκοπες λειτουργικές δαπάνες, ενώ μεγιστοποιούν την ενεργειακή ζωή.
 2. Διαχείριση της συντήρηση : Διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή, τον έλεγχο και την τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης και των αποτελεσμάτων.
 3. Ασφαλιστική κάλυψη: Ένα σταθερό συμβόλαιο συντήρησης ελαχιστοποιεί τους κινδύνους των θεμάτων που αφορούν αποζημιώσεις από τον ασφαλιστικό σας φορέα.
 4. Προστιθέμενη αξία των έργων : Μελλοντική αξία του έργου απομένει υψηλή σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές  στην Δευτερογενή  Αγορά.

On line παρακολούθηση φωτοβολταϊκών πάρκων

Ο Σκοπός της on line παρακολούθησης των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η έγκαιρη εντόπιση προβλημάτων στη λειτουργεία και την απόδοση του εξοπλισμού. Προσφέρεται λοιπόν:

 1. Ανάλυση με ειδικό πρόγραμμα και με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων.
 2. Σύγκριση παραγωγών και αποδόσεων των ινβέρτερ και string μεταξύ τους καθώς και με άλλα κοντινά πάρκα που βρίσκονται στη βάση τους
 3. Έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση απώλειας τηλεμετρίες και προβλήματος απόδοσης άρα και αποφυγή μεγάλης απώλειας ενέργειας.
Φίλτρα