Ταξινόμηση
Close Sorting
Μοιραστείτε το
Close Filters
Κατοικίες
Οικόπεδα
Γραφεία & καταστήματα
Αποθήκες & βιομηχανικά
Φωτοβολταϊκά
Ξενοδοχεία
Ιδιοκτήτες
Η εταιρεία μας
Επικοινωνία
English

Δικαιολογητικά μεταβίβασης ακινήτου

 
Print Εκτύπωση Μοιραστείτε το στο Κοινή χρήση Μοιραστείτε το στο Facebook Μοιραστείτε το στο Google+ Μοιραστείτε το

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου είναι απαραίτητη η προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών από την πλευρά του αγοραστή.

Ο αγοραστής του ακινήτου χρειάζεται τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να αποκτήσει το ακίνητο που τον ενδιαφέρει:

  •  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
  •  Απόδειξη καταβολής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση απαλλαγής από το φόρο αγοράς πρώτης κατοικίας πρέπει να προσκομιστούν στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.:

  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο αγοραστής δεν έχει τύχει φοροαπαλλαγής για αγορά πρώτης κατοικίας κατά το παρελθόν και ότι δεν διαθέτει την πλήρη κυριότητα σε άλλη κατοικία.
  • Αντίγραφα φορολογικής δήλωσης και του εντύπου Ε9 επικυρωμένο από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.